نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلدان گل
کد : 561
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 542
قیمت : 876,000 تومان
سبد میوه سیب و گلدان
کد : 562
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 344
قیمت : 511,000 تومان
گلدان کنار پنجره
کد : 563
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 787,500 تومان
گلدان گل
کد : 564
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 825,000 تومان
گلدان گل لاله سفید
کد : 565
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 440
قیمت : 1,095,000 تومان
کوزه آب و انار
کد : 566
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 431
قیمت : 1,131,500 تومان
گلدان گلهای محمدی
کد : 567
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 388
قیمت : 876,000 تومان
گلدان گل سفید
کد : 568
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 440
قیمت : 1,095,000 تومان
گلدان گل با روبان صورتی
کد : 569
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 470
قیمت : 1,225,000 تومان
گلدان گل
کد : 570
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 503
قیمت : 825,000 تومان
نقاشی میوه و گلدان
کد : 571
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 560
قیمت : 1,022,000 تومان
گلدان گل
کد : 572
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 350
قیمت : 825,000 تومان
گلدان گل
کد : 573
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 510
قیمت : 787,500 تومان
سبد گل
کد : 574
اندازه به گره : 334
اندازه به لای : 450
قیمت : 657,000 تومان
سبد گل سفید مینا
کد : 575
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 376
قیمت : 803,000 تومان
گلدان گل
کد : 576
اندازه به گره : 273
اندازه به لای : 424
قیمت : 584,000 تومان
گلدان روی طاقچه
کد : 577
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 580
قیمت : 912,500 تومان
نقاشی گلدان لاله سفید
کد : 578
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 460
قیمت : 1,155,000 تومان
گلدان کنار پنجره بارانی
کد : 579
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 487
قیمت : 1,120,000 تومان
سبد گلهای بزرگ
کد : 580
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 294
قیمت : 657,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند