نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
زیتونی 2
کد : 1765
اندازه به گره : 192
اندازه به لای : 250
قیمت : 511,000 تومان
دلربا
کد : 1766
اندازه به گره : 343
اندازه به لای : 527
قیمت : 900,000 تومان
گل و گلدان
کد : 1793
اندازه به گره : 292
اندازه به لای : 390
قیمت : 657,000 تومان
گل و گلدان
کد : 1794
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 390
قیمت : 657,000 تومان
شکوه گلها
کد : 1861
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 555
قیمت : 1,058,500 تومان
جلوه گلدان
کد : 1862
اندازه به گره : 260
اندازه به لای : 592
قیمت : 862,500 تومان
جلوه گلدان
کد : 1863
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 490
قیمت : 657,000 تومان
جلوه گلدان
کد : 1864
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 420
قیمت : 657,000 تومان
تنها
کد : 1870
اندازه به گره : 201
اندازه به لای : 256
قیمت : 255,500 تومان
گلدان جنگلی
کد : 1871
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 242
قیمت : 474,500 تومان
تنها
کد : 1874
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 267
قیمت : 292,000 تومان
تنها
کد : 1877
اندازه به گره : 196
اندازه به لای : 308
قیمت : 219,000 تومان
تنها
کد : 1878
اندازه به گره : 231
اندازه به لای : 289
قیمت : 255,500 تومان
تنها
کد : 1881
اندازه به گره : 242
اندازه به لای : 325
قیمت : 511,000 تومان
فلورا
کد : 1882
اندازه به گره : 127
اندازه به لای : 375
قیمت : 219,000 تومان
فلورا
کد : 1883
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 162
قیمت : 219,000 تومان
گل و گنجشک
کد : 1884
اندازه به گره : 218
اندازه به لای : 290
قیمت : 219,000 تومان
شه گل ها
کد : 1885
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 386
قیمت : 1,022,000 تومان
کد 1939
کد : 1939
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 330
قیمت : 750,000 تومان
کد1943
کد : 1943
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 400
قیمت : 620,500 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند