نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2026
کد : 2026
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 220
قیمت : 455,000 تومان
کد 2104
کد : 2104
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2105
کد : 2105
اندازه به گره : 445
اندازه به لای : 290
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2106
کد : 2106
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 615
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2107
کد : 2107
اندازه به گره : 245
اندازه به لای : 329
قیمت : 910,000 تومان
کد 2108
کد : 2108
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 370
قیمت : 1,235,000 تومان
کد 2109
کد : 2109
اندازه به گره : 333
اندازه به لای : 466
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2110
کد : 2110
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 542
قیمت : 1,750,000 تومان
کد 2111
کد : 2111
اندازه به گره : 276
اندازه به لای : 399
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2112
کد : 2112
اندازه به گره : 257
اندازه به لای : 523
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2210
کد : 2210
اندازه به گره : 342
اندازه به لای : 475
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2211
کد : 2211
اندازه به گره : 266
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2212
کد : 2212
اندازه به گره : 439
اندازه به لای : 608
قیمت : 2,170,000 تومان
کد 2213
کد : 2213
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 397
قیمت : 1,105,000 تومان
کد 2214
کد : 2214
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 460
قیمت : 1,235,000 تومان
کد 2215
کد : 2215
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 488
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2216
کد : 2216
اندازه به گره : 323
اندازه به لای : 447
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2217
کد : 2217
اندازه به گره : 333
اندازه به لای : 466
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2219
کد : 2219
اندازه به گره : 498
اندازه به لای : 689
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2234
کد : 2234
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,040,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند