نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2248
کد : 2248
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 490
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2249
کد : 2249
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 485
قیمت : 1,430,000 تومان
کد 2250
کد : 2250
اندازه به گره : 340
اندازه به لای : 470
قیمت : 1,365,000 تومان
کد 2251
کد : 2251
اندازه به گره : 610
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2252
کد : 2252
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 370
قیمت : 1,040,000 تومان
کد2274
کد : 2274
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,610,000 تومان
کد2274
کد : 2274
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,610,000 تومان
کد 2274
کد : 2274
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,610,000 تومان
کد2275
کد : 2275
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 246
قیمت : 910,000 تومان
کد 2378
کد : 2378
اندازه به گره : 502
اندازه به لای : 349
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2379
کد : 2379
اندازه به گره : 613
اندازه به لای : 348
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2388
کد : 2388
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2389
کد : 2389
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 401
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2390
کد : 2390
اندازه به گره : 601
اندازه به لای : 340
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2391
کد : 2391
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,730,000 تومان
کد 2392
کد : 2392
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,235,000 تومان
کد 2393
کد : 2393
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 320
قیمت : 1,235,000 تومان
کد 2394
کد : 2394
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,030,000 تومان
کد 2395
کد : 2395
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 323
قیمت : 1,750,000 تومان
کد 2396
کد : 2396
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 390
قیمت : 1,040,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند