نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلدان گل های پرپر
کد : 234
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 361
قیمت : 576,000 تومان
گلدان گل روی تاقچه
کد : 236
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 357
قیمت : 756,000 تومان
گلدان گل رز قرمز
کد : 248
اندازه به گره : 290
اندازه به لای : 420
قیمت : 576,000 تومان
گلدان گلهای لاله
کد : 250
اندازه به گره : 502
اندازه به لای : 350
قیمت : 756,000 تومان
گلدان گل شلوغ
کد : 261
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 390
قیمت : 936,000 تومان
گلدان گل
کد : 263
اندازه به گره : 240
اندازه به لای : 400
قیمت : 576,000 تومان
گلدان گلهای زیبا
کد : 265
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 550
قیمت : 900,000 تومان
گلدان گل سفید
کد : 279
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 400
قیمت : 936,000 تومان
گلدان گل سفید بابونه
کد : 281
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 290
قیمت : 540,000 تومان
نقاشی گلدان گل
کد : 283
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 500
قیمت : 828,000 تومان
نقاشی گلدان گل
کد : 285
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 515
قیمت : 864,000 تومان
گلدان گل
کد : 286
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 550
قیمت : 936,000 تومان
گلدان گلهای بابونه
کد : 287
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 320
قیمت : 648,000 تومان
گلدان گل
کد : 289
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 720,000 تومان
گل و میوه
کد : 290
اندازه به گره : 290
اندازه به لای : 400
قیمت : 576,000 تومان
گلدان گل رز سفید صورتی
کد : 291
اندازه به گره : 240
اندازه به لای : 442
قیمت : 576,000 تومان
گلدان گل طولی
کد : 292
اندازه به گره : 260
اندازه به لای : 590
قیمت : 792,000 تومان
گلدان گل طولی
کد : 294
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 600
قیمت : 828,000 تومان
گلدان گل
کد : 296
اندازه به گره : 315
اندازه به لای : 422
قیمت : 612,000 تومان
گلدان گل
کد : 298
اندازه به گره : 315
اندازه به لای : 422
قیمت : 612,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند