نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلدان گل
کد : 300
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 425
قیمت : 1,058,500 تومان
گلدان گل
کد : 302
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 430
قیمت : 620,500 تومان
سبد گلها
کد : 311
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 410
قیمت : 1,022,000 تومان
گلدان گل
کد : 316
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
قیمت : 584,000 تومان
گاری و گلدان گل شکسته
کد : 323
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 455
قیمت : 1,155,000 تومان
گلدان گلهای سفید
کد : 326
اندازه به گره : 640
اندازه به لای : 430
قیمت : 1,085,000 تومان
نقاشی گلدان در طبیعت
کد : 332
اندازه به گره : 580
اندازه به لای : 420
قیمت : 985,500 تومان
سبد گل ریخته شده
کد : 335
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 372
قیمت : 876,000 تومان
گلدان گل
کد : 343
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 360
قیمت : 547,500 تومان
گلدان گل
کد : 344
اندازه به گره : 270
اندازه به لای : 451
قیمت : 584,000 تومان
نقاشی دسته گل
کد : 350
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 439
قیمت : 1,095,000 تومان
سبد گلهای زیبا
کد : 351
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 406
قیمت : 949,000 تومان
گلدان گل روی تاقچه
کد : 352
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,330,000 تومان
گلدان گلهای سفید
کد : 356
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,225,000 تومان
گلدان گل
کد : 361
اندازه به گره : 290
اندازه به لای : 451
قیمت : 693,500 تومان
گلدان گل
کد : 363
اندازه به گره : 278
اندازه به لای : 400
قیمت : 584,000 تومان
گلدان گل
کد : 367
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 320
قیمت : 693,500 تومان
گلدان گل
کد : 369
اندازه به گره : 271
اندازه به لای : 380
قیمت : 584,000 تومان
گلدان گل
کد : 370
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 320
قیمت : 511,000 تومان
گلدان گل
کد : 371
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 310
قیمت : 511,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند