نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلدان گل
کد : 449
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 380
قیمت : 770,000 تومان
شاخه گلهای رز
کد : 450
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 303
قیمت : 420,000 تومان
شاخه گلهای رز
کد : 451
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 303
قیمت : 420,000 تومان
شاخه گلهای رز
کد : 452
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 303
قیمت : 420,000 تومان
شاخه گلهای رز
کد : 453
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 303
قیمت : 420,000 تومان
شاخه گلهای رز
کد : 454
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 303
قیمت : 420,000 تومان
گلدان گل
کد : 455
اندازه به گره : 358
اندازه به لای : 512
قیمت : 805,000 تومان
گلدان گل
کد : 457
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 570
قیمت : 1,015,000 تومان
سبد گلهای زیبا
کد : 458
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 550
قیمت : 945,000 تومان
گلدان گل
کد : 460
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 875,000 تومان
سبد گل با زمینه سیاه
کد : 461
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 260
قیمت : 490,000 تومان
گلدان گل طولی
کد : 462
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 600
قیمت : 770,000 تومان
گلدان گل
کد : 463
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 260
قیمت : 490,000 تومان
گلدان گل
کد : 464
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 370
قیمت : 875,000 تومان
شاخه گلهای رز صورتی
کد : 465
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 300
قیمت : 560,000 تومان
سفره ایرانی
کد : 466
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 770,000 تومان
سبد گلهای زیبا
کد : 468
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 320
قیمت : 700,000 تومان
ظرف پر از میوه سلطنتی
کد : 469
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 420
قیمت : 945,000 تومان
گلدان گل
کد : 470
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 420
قیمت : 560,000 تومان
گلدان گل
کد : 471
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 420
قیمت : 560,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند