نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

آموزش بافت نقشه کامپیوتری

آموزش تصویری نحوه خواندن و استفاده از انواع نقشه کدبندی و کامپیوتری

در این ویدیو نحوه خواندن و نحوه بافت و استفاده از انواع نقشه های کدبندی تابلو فرش آموزش داده شده است.

کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند