نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین محصولات نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس جدیدترن طرح ها، روی آن کلیک کنید.
کد 2032
کد : 2032
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 400
قیمت : 315,000 تومان
کد 2031
کد : 2031
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 357
قیمت : 462,000 تومان
کد 2030
کد : 2030
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 433
قیمت : 660,000 تومان
کد 2029
کد : 2029
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 395
قیمت : 638,000 تومان
کد 2028
کد : 2028
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 370
قیمت : 484,000 تومان
کد 2027
کد : 2027
اندازه به گره : 513
اندازه به لای : 370
قیمت : 484,000 تومان
کد 2026
کد : 2026
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 220
قیمت : 147,000 تومان
کد 2025
کد : 2025
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 563
قیمت : 572,000 تومان
کد 2024
کد : 2024
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 804
قیمت : 1,100,000 تومان
کد 2023
کد : 2023
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 391
قیمت : 704,000 تومان
کد2022
کد : 2022
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : 7,600,000 تومان
کد 2021
کد : 2021
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 411
قیمت : 572,000 تومان
کد 1944
کد : 1944
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 506,000 تومان
کد1943
کد : 1943
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 400
قیمت : 374,000 تومان
کد 1942
کد : 1942
اندازه به گره : 310
اندازه به لای : 228
قیمت : 126,000 تومان
کد 1941
کد : 1941
اندازه به گره : 531
اندازه به لای : 369
قیمت : 506,000 تومان
کد 1940
کد : 1940
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 420
قیمت : 572,000 تومان
کد 1939
کد : 1939
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 330
قیمت : 440,000 تومان
اسما الله
کد : 1938
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 910
قیمت : 1,430,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1937
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 545
قیمت : 1,078,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1936
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 545
قیمت : 1,056,000 تومان
تاب باز
کد : 1935
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 480
قیمت : 440,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2020
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 6,500,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2019
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 6,500,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند