نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین محصولات نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس جدیدترن طرح ها، روی آن کلیک کنید.
کد1943
کد : 1943
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 400
قیمت : 612,000 تومان
کد 1942
کد : 1942
اندازه به گره : 310
اندازه به لای : 228
قیمت : 216,000 تومان
کد 1941
کد : 1941
اندازه به گره : 531
اندازه به لای : 369
قیمت : 828,000 تومان
کد 1940
کد : 1940
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 420
قیمت : 936,000 تومان
کد 1939
کد : 1939
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 330
قیمت : 720,000 تومان
اسما الله
کد : 1938
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 910
قیمت : 2,405,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1937
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 545
قیمت : 2,146,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1936
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 545
قیمت : 2,146,000 تومان
تاب باز
کد : 1935
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 480
قیمت : 720,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2020
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 6,500,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2019
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 6,500,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2018
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 6,500,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2017
اندازه به گره : 701
اندازه به لای : 1053
قیمت : 3,589,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2016
اندازه به گره : 790
اندازه به لای : 1190
قیمت : 3,145,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2015
اندازه به گره : 1219
اندازه به لای : 1754
قیمت : 11600000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2014
اندازه به گره : 701
اندازه به لای : 1053
قیمت : 3,515,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2013
اندازه به گره : 839
اندازه به لای : 1311
قیمت : 5,200,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2012
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 11600000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2011
اندازه به گره : 1585
اندازه به لای : 2299
قیمت : 16400000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2010
اندازه به گره : 1585
اندازه به لای : 2299
قیمت : 16400000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2009
اندازه به گره : 1585
اندازه به لای : 2299
قیمت : 16400000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2008
اندازه به گره : 867
اندازه به لای : 1291
قیمت : 4,000,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2007
اندازه به گره : 867
اندازه به لای : 1291
قیمت : 4,000,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2006
اندازه به گره : 1499
اندازه به لای : 1999
قیمت : 12800000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند